Met ingang van maandag 15 juni gaan er nieuwe regels gelden voor de overdracht van erfpacht percelen.

Vanaf maandag 15 juni zijn de regels voor het overdragen van erfpachtpercelen verscherpt, dan wel dienen de bestaande regels zorgvuldiger nageleefd te worden. Er hiervoor onderscheid gemaakt in drie situaties, namelijk de volgende:

–          Indien het een onbebouwd erfpachtperceel betreft, zal het niet mogelijk zijn deze over te dragen. Indien een erfpachter onbebouwde grond niet langer meer in erfpacht wil hebben, dient hij de grond “terug te geven” aan het Openbaar Lichaam Bonaire door het erfpachtrecht op te zeggen. Het erfpachtcontract wordt dan beëindigd en het Openbaar Lichaam Bonaire kan de grond vervolgens aanbieden aan de eerstvolgende op de wachtlijst.

–          Indien u een onbebouwd erfpachtperceel aan een familielid in de eerste graad (uw kind of uw ouder) of een persoon die duurzaam onderdeel uitmaakt van de familie wil overdragen, kunt u het Openbaar Lichaam Bonaire verzoeken om de grond opnieuw uit te geven aan dit familielid. De nieuwe erfpachter moet dan wel voldoen aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een perceel erfpachtgrond.

–          Indien het een bebouwd erfpachtperceel betreft, zal er voor de overdracht een schriftelijke verklaring nodig zijn, afgegeven door de directeur van de Directie Ruimte en Ontwikkeling (R&O), waaruit blijkt dat is voldaan aan de bouwplicht (conform de bouwvergunning).

Vanaf nu zal er dus geen overdracht van onbebouwde erfpacht meer kunnen plaatsvinden (hooguit een nieuwe uitgifte aan een familielid). En voor bebouwde erfpacht dient in alle gevallen een verklaring van R&O overlegd te worden.

Voorts geldt nog de regel dat binnen een jaar na de uitgifte van de erfpacht met de bebouwing moet worden aangevangen en moet die bouw regelmatig worden voortgezet. Indien dit niet gebeurt, heeft het Openbaar Lichaam het recht om de erfpacht te beëindigen.